SHA - rutiner, skjemaer, faktaark og veiledninger

SHA i byggeprosjekter

Skjemaene under er laget for ivaretakelse av byggherreforskriften av 01.01.2021 og kan benyttes av alle som måtte trenge dette.
Dokument Dato Versjon
Dokument Dato Versjon
0.0 SHA-perm (Arkivnøkkel for SHA) Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
0.1 Forside SHA-perm Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.0 SHA-plan Dato: 03.03.2022 Versjon: 1
1.1 Organisasjonskart for SHA Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
1.3 Risikomatrise prosjekteringsfasen Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.4 Oppsummering av spesifikke tiltak Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
1.6 Risikomatrise utførelsessfasen Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
1.6 Veiledning til Risikoanalyse SHA Dato: 31.01.2022 Versjon: 1
2.0 Overleveringsmøte 1 SHA Dato: 30.05.2023 Versjon: 1
2.0 Overleveringsmøte 2 SHA Dato: 30.05.2023 Versjon: 1
2.1 Avtale BH-BHR Dato: 12.01.2023 Versjon: 1
2.1 Kontrakt for hovedbedrift (HB) Dato: 12.01.2023 Versjon: 1
2.1 Rollekonflikt Dato: 12.01.2023 Versjon: 1
2.1 Kompetansekrav til BHR - KP - KU Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
2.1 Avtale BH - KP med ytelsesbeskrivelse Dato: 08.06.2023 Versjon: 1
2.1 Avtale BH - KU med ytelsesbeskrivelse Dato: 08.06.2023 Versjon: 1
2.5 SHA-koordineringsmøte PL-KP Dato: 19.10.2021 Versjon: 1
2.5 Kontrollskjema KU ved oppstart byggeplass Dato: 27.08.2021 Versjon: 1
2.7 SHA-koordineringsmøte PL-KU-HB Dato: 30.05.2023 Versjon: 1
4.1 Overføring av rollen som hovedbedrift Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
4.3 Samordningsavtale HB og UE-SE Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
5.2 Ukesaktivitetsplan Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
6.2 Rapport om ulykke Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
6.2 Loggføring av SHA-avvik Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
7.2 Loggføring av sikker jobbanalyser Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon
6.2 Rapport om ulykke Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Agenda graskning Dato: 24.11.2022 Versjon: 1
Varslingsrutine for Prosjektleder - Utbygging Dato: 26.04.2023 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon
Faktaark - Brakkerigg - Krav og utforming Dato: 06.07.2023 Versjon: 1
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 06.07.2023 Versjon: 1
Faktaark - Lønns- og arbeidsvilkår Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Faktaark - Personlig verneutstyr Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Faktaark - RTB - Rent Tørt Bygg Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 25.08.2021 Versjon: 1
Arbeidsklær - Bestillingsskjema Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Arbeidsklær - Kolleksjon Dato: 06.07.2023 Versjon: 1
Dokument Dato Versjon