SHA - Faktaark og veiledninger

Divisjon Utbygging :

Dokument Dato Versjon
Faktaark - Brakkerigg - Krav og utforming Dato: 15.02.2024 Versjon: 3
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 07.09.2023 Versjon: 1
Faktaark - Personlig verneutstyr Dato: 07.03.2024 Versjon: 2
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 14.06.2024 Versjon: 2
Faktaark - RTB - Rent Tørt Bygg Dato: 27.10.2023 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 27.10.2023 Versjon: 1
Arbeidsklær - Bestillingsskjema Dato: 28.05.2024 Versjon: 3
Arbeidsklær - Kolleksjon Dato: 07.03.2024 Versjon: 3
Byggekamera - Bestillingsskjema Dato: 20.11.2023 Versjon: 1

Divisjon Vedlikehold :

Dokument Dato Versjon
Faktaark EIE/VED - Formålsbygg i drift Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark EIE/VED - Personlig verneutstyr Dato: 22.01.2024 Versjon: 2
Faktaark - Rekkverk og gjerder Dato: 14.06.2024 Versjon: 2
Faktaark - Fasade- og rullestillaser Dato: 07.09.2023 Versjon: 1
Faktaark - Stiger Dato: 05.07.2023 Versjon: 1
Veiledning - Vinterdrift Dato: 27.10.2023 Versjon: 1